Prospekt for projektet udgivet ved Regentparrets besøg

Du kan læse hele prospektet ved at klikke på forsiden her

Arbejdsgruppen for etablering af KunsthalGlas har nu udgivet det prospekt, der skal sikre fundamentet for projektet.

Det første ekspemplar blev overrakt til HKH Prins Henrik ved hans besøg på Per Hebsgaards værksted i Præstø.

Med forord af borgmester Henrik Holmer beskriver prospektet baggrunden for projektet og ikke mindst årsagen til at placeringen blev Præstø.

Derefter beskrives selve glaskunsten, herunder de 10 donerede værker. Videre beskrives arkitekturen og bygningerne, samt Præstø by.

Endelig beskrives organiseringen af projektet, den kommende drift, projektets økonomi. Prospektet afsluttes med en biografi over Per Hebsgaard og de kunstnere, der står bag de 10 donerede værker.

Prospektet er hele vejen rigt illustreret med billeder og plancher, sat op i et flot grafisk design.